Facebook-icon

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Smulders zonwering. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smulders zonwering. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Smulders zonwering met zorg is samengesteld, is Smulders zonwering niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.
Alle informatie op deze website wordt door Smulders zonwering met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Smulders zonwering behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Smulders zonwering alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Smulders zonwering niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.